Skip to content

Cart

Your cart is empty

Article: Zaseknutá Myseľ? Tu sú 4 kroky k oslobodeniu tvojej kreativity

Zaseknutá Myseľ? Tu sú 4 kroky k oslobodeniu tvojej kreativity

Zaseknutá Myseľ? Tu sú 4 kroky k oslobodeniu tvojej kreativity

Tak isto ako naše svalstvo, ktoré sa unaví pri behu alebo pri návšteve fitka, aj naša myseľ má svoje limity, a po určitom výkone potrebuje zregenerovať. Určite to poznáš. Lámeš si nad nejakým problémom hlavu, až sa ti z nej parí, no nijako sa neposúvaš. Akoby to premýšľanie išlo zrazu ťažšie a ťažšie. Problém môže byť v tom, že tvoja myseľ je možno zaseknutá.

zdroj: Brett Sayles (Pexels)

Dvojitý režim tvojej mysle

Barbara Oakley, americká profesorka, vo svojej knihe rozpráva o dvoch režimoch rozmýšľania, ktoré sú pre fungovanie mysle prirodzené.

  1. Sústredenie - je stav mysle v momente, keď potrebuješ vyriešiť problém alebo sa zamerať na konkrétnu úlohu. V tomto režime využívaš svoje znalosti a logické postupy. Dá ti možnosť intenzívne sa venovať buď učeniu do školy, alebo práci na projektoch, ktoré vyžadujú precíznosť

  2. Rozptýlenie - je opakom režimu sústredenia. Aktivuje sa, keď máš voľnú chvíľku alebo keď sa nemusíš na nič konkrétne sústrediť. Tvoja myseľ má voľnosť putovať, spájať nové nápady a podporovať kreativitu. V tomto režime vaša myseľ pracuje na problémoch v pozadí, čo môže viesť k náhlemu pochopeniu alebo „aha“ momentu.

Pre správne fungovanie mozgu potrebujeme medzi týmito dvoma režimami pravidelne prepínať. Ak pracuješ na náročnej úlohe, môžeš po určitom čase prejsť do rozptýleného režimu, aby si nechal svoju myseľ odpočinúť a spracovať informácie. Až uvoľnenie po dlhšom sústredení umožňuje rôznym oblastiam nášho mozgu, aby sa prepojili a vygenerovali cenné poznatky.


Tento fenomén, známy aj ako inkubácia, často vedie k náhlym „aha!“ momentom a kreatívnym riešeniam. Preto je dôležité zbytočne dlho sa netrápiť nad riešením, ale dať svojej mysli priestor a výsledok môže prísť rýchlejšie ako si myslíš.

 

Produktívne rozptýlenie 

Ako teda môžeme využiť tieto režimy a nakopnúť kreativitu? Pre každého z nás to môže byť niečo úplne iné. Pre niekoho je ideálna prechádzka v prírode a pre teba to môže byť cvičenie alebo meditácia. Dôležité je, aby si si doprial rozptýlenie a nie len sústredenie. Ak však kde začať, tu je pár tipov od nás pre teba.

Pomodoro technika

Pomodoro technika je skvelým spôsobom, ako efektívne striedať režimy sústredenia a rozptýlenia. Táto metóda využíva krátke intervaly intenzívneho sústredenia (zvyčajne 25 minút), nasledované krátkymi prestávkami (5 minút). Takže napríklad 25 minút učenia na test a následne 5 minút prestávka. Tento prístup umožňuje tvojmu mozgu pravidelne prepínať medzi intenzívnym sústredením a uvoľnením, čím zvyšuje produktivitu a podporuje kreativitu.

Mentálne mapy

Mentálne mapy sú skvelým nástrojom na vizualizáciu a organizáciu myšlienok. Pomáhajú ti rozptýliť sa tým, že umožňujú tvojej mysli slobodne putovať medzi rôznymi nápadmi a konceptmi. Pri tvorbe mentálnej mapy začínaš centrálnym pojmom a postupne pridávaš vetvy s rôznymi myšlienkami a asociáciami. Tento proces nielenže podporuje tvoju kreativitu, ale aj zjednodušuje pochopenie komplexných problémov.

Odloženie problému

Odloženie úlohy alebo problému na neskôr môže byť pre tvoju myseľ veľmi prospešné. Keď sa cítiš zaseknutý, vedomé rozhodnutie na chvíľu sa venovať niečomu inému umožňuje tvojmu mozgu pracovať na pozadí. Tento fenomén, známy aj ako inkubácia, často vedie k náhlym „aha!“ momentom a kreatívnym riešeniam. Preto je dôležité zbytočne dlho sa netrápiť nad riešením, ale dať svojej mysli priestor a výsledok môže prísť rýchlejšie ako si myslíš.

zdroj: Barbara Olsen (Pexels)

Fyzická aktivita

Fyzická aktivita je jedným z najlepších spôsobov, ako prepnúť svoju myseľ do režimu rozptýlenia. Či už ide o beh, cvičenie v posilňovni, jógu alebo menej intenzívnu prechádzku v prírode, pohyb pomáha uvoľniť mentálnu únavu a zlepšuje celkové duševné zdravie. Počas fyzickej aktivity sa do mozgu dostáva viac kyslíka a endorfíny, čo podporuje lepšie premýšľanie a tvorivosť. Preto neváhaj zaradiť fyzickú aktivitu do svojho denného režimu ako prostriedok na uvoľnenie a stimuláciu myslenia.

....

Tieto techniky ti pomôžu ,,produktívne” oddychovať, a tým pádom podávať lepší výkon, keď to bude potrebné. A pamätaj si, že oddych, aj keď nie je vždy produktívny, potrebujeme všetci. Tak si ho dopraj, a uvidíš, že tvoja myseľ ti poďakuje.

Leave a comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

All comments are moderated before being published.

Read other notes

Cítiš potrebu neustáleho schvaľovania?

Cítiš potrebu neustáleho schvaľovania?

Externá validácia môže byť v niektorých prípadoch neškodná, no ak sa bez nej nedokážeme rozhodovať a pre zapáčenie sa iným sme ochotní zradiť vlastné hodnoty, mali by sme sa mať na pozore.

Read more
Novoročné zápisky

Novoročné zápisky

V štartovacom vydaní našich zápiskov pre rok 2024 ti prinášame zhrnutie nášho prvého a rovno aj druhého mesiaca. Z nášho ročného plánovania, kde sme rozoberali, kam naše kroky povedú, sme odišli ...

Read more